Logo blå saman.no

Områdeutvalet for Voss

For kommunane  Eidfjord, Kvam, Ulvik, Vaksdal og Voss, samt Helse Bergen

Oversiktbilde av sjukehusbygga til Voss sjukehus omgitt av grøne åsar og snøkledde fjell i bakgrunnen.

Kommunale representantar

Føretaksrepresentantar

Brukarrepresentantar

Observatørar med tale- og forslagsrett

Samarbeidssekretariatet

 • Akuttmedisin og legevakt (UFAB)
  • kontaktpeson: Rita Høvset, kommuneoverlege Eidfjord kommune 
 • Barn og unge
  • Kontaktperson: June Eide Viken, Leiar for psykisk helse og rus Vaksdal kommune​

 • Pleie og omsorg
 • Rehabilitering 
 • Rus og psykisk helse
  • Kontaktperson:  June Eide Viken, leiar for psykisk helse og rus, Vaksdal kommune  

24. januar, 26. april, 12. september, 21. november 

 

Sakslister og referat områdeutval​

Møter 2024

Møter 2023

Referat 

Referat_061123.pdf

Saksliste_ Møte 2 OU Voss 27.04.23.pdf

Sak 12_23 Referat OU Voss_ 020223.pdf

Sak 13_23 Voss DPS Bjørkeli.pdf

Sak 14_23 Referat SSU 160223.pdf

Sak 15_23 Faglige utvalg Helsefellesskap.pdf

Sak 15_23 Notat_FSU_barn og unge.pdf

Sak 16_23 Ernæringsprosjektet_Presentasjon OU april 2023.pdf

Sak 16_23_samhandling om ernæringsstatus og ernæringsbehandling.pdf

Sak 17_23 Søknad om støtte til instruktørutdanning.pdf

Sak 18_23 Forslag_mandat_UFAB.pdf

Sak 18_23 Forslag_mandat_underutval barn og unge.pdf

Sak 18_23 Forslag_mandat_underutval ROP.pdf

Sak 18_23 Forslag_mandat_underutval_PLO.pdf

Sak 18_23 Forslag_mandat_underutvalg rehabilitering.pdf

Sak 18_23 Mandat underutval.pdf

Sak 19_23 Energikonsulenter Helsefellesskap.pdf

Sak 19_23 Energikonsulenter.pdf

Sak 20_23 Desentralisert kreftbehandling.pdf

Sak 20_23 Oppstart av desentralisert kreftbehandling ved lokalsjukehus.pdf

Sak 21_23 Referat UFAB_150323.pdf

Sak 21_23 Referat_Barn og unge_160223.pdf

Sak 21_23 Referat_pleie og omsorg_280223.pdf

Sak 21_23 Referat_rehabilitering_010223.pdf

Sak 23_23 Fremtidens psykiske helsevernbarn og unge_Liv Kleve.pdf

Sak 23_23 Rapport_Psykisk helse for framtida_barn og unge.pdf

Sak 24_23 Orienteringssaker frå Helse Bergen.pdf

 

Møte 2_Områdeutval Voss_Referat_270423.pdf

Sak 15_23 Faglige utvalg Helsefellesskap.pdf

Sak 16_23 Ernæringsprosjektet_Presentasjon OU april 2023.pdf

Sak 18_23 Mandat underutval.pdf

Sak 19_23 Energikonsulenter Helsefellesskap.pdf

Sak 20_23 Desentralisert kreftbehandling.pdf

Sak 23_23 Fremtidens psykiske helsevernbarn og unge_Liv Kleve.pdf

Sak 24_23 Orienteringssaker frå Helse Bergen.pdf

 

Møter 2022

Saksliste:

  Referat:

   ​Saksliste:

    Referat:     Saksliste:

      Referat:

       ​​


       Møter 2021

       Saksliste:

        ​​Referat:

         ​​

         Saksliste:

          ​​Referat:

           ​​

           Saksliste:

            Referat:

             ​​

             Saksliste:


               

              Sist oppdatert 18.06.2024