Logo blå saman.no

Partnarane i helsefellesskapet

Helsefellesskapet består av spesialisthelsetenesta og dei 18 kommunane i Helse Bergen sitt føretaksområde. I tillegg deltek fastlegar og brukarrepresentantar på alle nivå.

 

 

Sist oppdatert 18.06.2024