Logo blå saman.no

Kontaktpunkt mellom kommunar og spesialisthelsetenesta

Kontakttelefonnummer til kommunane (PDF)​
Utskrivingsklare pasientar - For spesialisthelsetjenestens gjennomføring av tidligvarsel og varsel om utskrivningsklar pasient.

 

Spørsmål vedrørande faktura for utskrivingsklare pasientar kan rettast til Fagsenter for kliniske system på telefon 91 80 95 93.  

Dersom ein ønsker å klage må denne sendast skriftleg til Fagsenter for kliniske system, Seksjon for IKT, Haukeland universitetssjukehus, 5021 Bergen.

Koordinerande einingar (KE) i kommunane,

Koordinerande einingar (KE) Helse Bergen

Koordinerande eining (KE) Haraldsplass Diakonale Sykehus 

Kontaktpunkt for melding og tilbakemelding på avvik mellom kommunane og spesialisthelsetenesta 

Kontaktpunkt for melding av behov for kommunalt følgjepersonell under opphald i spesialisthelsetenesta. 

ROP forløp - kontaktpunkt kommunar i føretaksområdet_HB_oppdatert 03.08.17

​Kommuneoverlegar i Hordaland 2016

Sist oppdatert 18.06.2024