Logo blå saman.no

Cookies

Informasjonskapslar

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar for å samle inn statistikk. Vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg.

Informasjonskapslar (cookies) er informasjonselement som blir plasserte på datamaskina di når du lastar ned ei nettside.

Alle som besøker ein nettstad skal ha informasjon om at nettstaden nyttar informasjonskapslar. Du må godkjenne at informasjonskapslar blir nytta. Godkjenninga blir gjort gjennom innstillingane i nettlesaren din.

Du kan hindre at slike informasjonskapslar blir lagra ved å endre på innstillingane til nettlesaren. Om du gjer dette kan det hende at sidene ikkje fungerer optimalt. Du kan óg slette informasjonskapslar i nettlesaren eller ved filbehandling. Tips om korleis du administrerer informasjonskapslar: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Du har rett til å få vite om og godkjenne kva opplysningar som blir behandla, kva formålet med behandlinga er, og kven som behandlar opplysningane, jf. ekomloven § 2-7b

Desse informasjonskapslane blir nytta på nettstaden:​

Felles nettløysing for spesialisthelsetenesta nyttar informasjonskapslar til å sette kva språkversjon av sidene som skal bli vist og til å samle inn statistikk.

Informasjonskapsel: _pk_id*
Brukast av: Matomo
Skildring: ​Denne kapselen bruker vi til å skille brukerne fra hverandre. 

Informasjonskapsel: _pk_ses*
Brukast av: Matomo
Skildring: Denne kapselen bruker vi til å skilja besøk frå kvarandre

Informasjonskapsel: _pk_ref*
Brukast av: Matomo
Skildring: ​Denne kapselen gjør det mulig å vite hvilken ekstern side brukeren kom ifra og gjør det mulig å forstå landskapet nettstedet befinner seg i.

Informasjonskapsel: MATOMO_SESSID
Brukast av: Matomo
Skildring: ​Denne kapselen gjer det mogleg for brukaren å unngå sporing.

Sist oppdatert 12.04.2023