Logo blå saman.no

Om nettstaden

​Ansvarleg for nettstaden

Samarbeidssekretariatet

Ansvarleg redaktør

Erik Vigander, kommunikasjonsdirektør

Nettredaktør

Lena Kleveland Dahl, spesialrådgivar

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noko angåande nettsidane våre: info@helse-bergen.no

 

Du kan ikkje utan vidare bruke bilder eller video frå nettstaden saman.no på grunn av rettar til bilde og video. Alle menneska som er avbilda har gitt sitt samtykke.

Kultur- og kyrkjedepartementet har vedtatt at helseføretaka fell inn under Lov om målbruk i offentleg teneste. Det er eit fleirtal av nynorskkommunar i regionen og saman.no har derfor nynorsk som tenestemål. Det betyr at informasjon som går ut til eksterne mottakarar, der i blant pasientar og pårørande, skal vere på nynorsk. Det gjeld også nettsidene våre. ​​

 

 

Meir om nettstaden

  • Informasjonskapslar

    Denne nettstaden brukar informasjonskapslar for å samle inn statistikk. Vi lagrar aldri informasjon som kan identifisere deg.

  • Personvern

    Personvern handlar her om korleis nettstaden samlar inn og bruker informasjonen frå besøkande.

  • Tilgjengelegheit

    Vi jobbar for at innhaldet på våre nettsider skal vere tilgjengeleg for alle.

Sist oppdatert 19.12.2022