Logo blå saman.no

Samarbeidsstruktur

Dagens samarbeidsstruktur vart etablert i 2009. Då vart mellom anna organiseringa av Samarbeidssekretariatet, Toppleiarmøtet og strukturen med dei fire samarbeidsutvala formalisert.

Ved avtalerevisjonen i 2012 vart hovudtrekka i strukturen vidareført. I tillegg vart det etablert eit koordineringsmøte mellom leiarane av samarbeidsutvala; Administrative kontaktmøte (AK).

Grafisk framstilling av samarbeidsstruktur og organisering i Helse Bergen sitt føretaksområde.
Struktur og organisering av samarbeid mellom tenestenivåa i helsetenesta: Toppleiarmøte, Samarbeidssekretariatet, Samarbeidsutval, andre utval, avtalar, prosjekt, fagråd og nettverk.
Kart over samarbeidskommunane med ulike fargar i Helse Bergen sitt føretaksområde.
Kart over samarbeidskommunane i Helse Bergen sitt føretaksområde.
Grafisk modell som viser samarbeidsstruktur og organisering i Helse Bergen sitt føretaksområde.
Grafisk framstilling av samarbeidsstruktur og organisering i Helse Bergen sitt føretaksområde.

Samarbeidsutvala

 • Eksteriør Bryggen i Bergen og blå himmel med skyar. Foto
  Områdeutvalet for Bergen

  For Bergen kommune, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Helse Bergen, Betanien sykehus

 • Stangfjellet
  Områdeutvalet for Bergensregionen

  For kommunane Askøy, Austevoll, Bjørnafjorden, Samnanger, Øygarden, samt Haraldsplass Diakonale Sykehus, Solli DPS, og Helse Bergen.

 • Foto av utsikt
  Områdeutvalet for Nordhordland

  For kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Gulen, Modalen, Osterøy, samt Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen.

 • Oversiktbilde av sjukehusbygga til Voss sjukehus omgitt av grøne åsar og snøkledde fjell i bakgrunnen.
  Områdeutvalet for Voss

  For kommunane Eidfjord, Kvam, Ulvik, Vaksdal og Voss samt Helse Bergen

Sist oppdatert 10.01.2023