Logo blå saman.no
Gruppebilde smilende helsepersonell kledd i hvite og blå uniformer stilt opp bak røde stolrygger og klokke henger fra tak. Foto

Samarbeid om forsking, utdanning og praksis

Helsefellesskapet samarbeider om forsking, utdanning, praksis og læretid for helse-omsorgspersonell.

​Samarbeid om personell er mellom anna regulert gjennom tenesteavtale 6 og 7

Tenesteavtale 6

Avtale om gjensidig gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering. Med tilhøyrande særavtalar om opplæring av pasientar, brukarar og pårøraande.

Tenesteavtale 7

Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid, med tilhøyrande særavtalar for helsefagarbeidarar og LIS1. Med tilhøyrande særavtalar om helsefagarbeider (rettleiing for arbeid med kompetansemål, vurdering av måloppnåelse og eigenprestasjon, økonomi).  Særavtale om utlysing og tilsetting i kopla stilllingar for LIS1.​

Sist oppdatert 21.02.2024