Logo blå saman.no
En person iført en gul jakke

Helseberedskap

Partane skal sørgje for akuttberedskap heile døgnet, heile året. Den akuttmedisinske kjeda frå medisinsk naudmeldeteneste og legevaktteneste via ambulanseteneste til sjukehus. I tillegg skal partane ha eigne og felles planar for akutte situasjonar og krisar.

Sist oppdatert 21.02.2024