Logo blå saman.no

Overordna samarbeidsavtale

Den overordna samarbeidsavtalen gir overordna føringar for samarbeidsstruktur og samarbeidsformer og generelle føringar som gjeld, uavhengig av tenesteområde og vedtekne tenesteavtaler.

Avtalen er inngått mellom kommunane i Helse Bergen sitt føretaksområde, og Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus AS, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS, Solli distriktspsykiatriske senter, Betanien sykehus AS, og Voss Distriktspsykiatriske Senter NKS Bjørkeli, heretter omtala som spesialisthelsetenesta.

Avtalen gjeld frå 01.08.2022 og erstattar tidlegare overordna samarbeidsavtale inngått 01.07.2012 og tenesteavtale 1 inngått 01.07.2012.

Overordna samarbeidsavtale og tenesteavtale 1_revidert 2022.pdf

 

Med tilhørande retningsline for deltaking og representasjon:

Retningsline for deltaking og representasjon i helsefellesskapet_versjon 1.0.pdf

 

Sist oppdatert 20.02.2024