Logo blå saman.no

Oppstartsmøte Helsefellesskapet

Helsefellesskap for Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus, dei private ideelle innan psykisk helsevern, og dei 18 kommunane som høyrer til i Helse Bergen sitt føretaksområde.

Passert
16.
september
2022
  1. 16. sep. 2022, 09:00 - 14:30

Tid og stad

Når

  1. 16. sep. 2022, 09:00 - 14:30

Kvar


Del 1, kl. 09:00 – 11:00 Helsefellesskap

  • Kvifor helsefellesskap og ny organisering?
  • Presentasjon av leiarar og medlemmar i helsefellesskapet
  • Kva moglegheiter gir den nye strukturen i høve utvikling og samhandling?

11:00 – 12:00 Lunsj

Del 2, kl. 12:00 – 13:30 Konstituering

  • Konstituering av Strategisk samarbeidsutval (SSU)
  • Konstituering av dei fire områdeutvala (OU)

13:30 – 13:45 Pause

Del 3, kl. 13:45 – 14:30 Felles avslutning; Kva no?

  • Mål og tiltak for vidare helsefellesskapsarbeid

 Les meir om Helsefellesskapet her.