Logo blå saman.no

Helsefellesskapet i Bergensområdet

Fullt hus på Partnarskapsmøte 2023

Helsefellesskapet i Bergensområdet arrangerte onsdag det første Partnerskapsmøtet etter implementering av ny samhandlingsmodell i september 2022.

Publisert 21.04.2023
Ei gruppe menneske som står foran ein prosjektorskjerm.
Frå venstre: Kjell Wolff (kommunaldirektør i Bergen), Kjerstin Fyllingen (adm. direktør ved Haraldsplass diakonale sykehus, Arild Steine (rådmann i Voss Herad), Eivind Hansen (adm. direktør i Helse Bergen) og konfransier Trond Egil Hansen (kommuneoverlege i Bergen).

Ordførarar og rådmenn frå 18 kommunar, brukarrepresentantar og fastlegar, og direktørar og styreleiarar frå Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og frå private ideelle innanfor psykisk helsevern var invitert til å drøfte korleis vi best kan planlegge og utvikle helsefellesskapet vårt i ei god retning.

Ei gruppe personar i eit møte.
Det var tett mellom deltakarene på Partnarskapsmøte 2023.

Helsebyråd Ruth Grung i Bergen kommune opna Partnerskapsmøtet før konferansier for dagen, kommuneoverlege i Bergen kommune,Trond Egil Hansen, ga ordet vidare til leiar og nestleiar for Strategisk samarbeidsutvalg (SSU); rådmann Ørjan Fortun Raknes i Alver kommune, og viseadministrerande direktør i Helse Bergen Randi-Luise Møgster.

Ba om innspel

Partnarskapsmøtet bar preg av gode diskusjonar og innspel i dei mange plenumsdiskusjonane som var lagt inn i programmet. Møgster og Fortun Raknes ba tidleg om innspel frå partnarane om retningsval for helsefellesskapet.

Blant tema og problemstillingar som blei debattert sto helsepersonellsituasjonen og prioriteringar i helsetenesta sentralt. En endring av mind-set der partnerne tenker mer “oss” og mindre “vi” og “de”, og en vilje og raushet til å ha fokus på pasientreise og forløp mer enn avgrensede ansvarsområder, ble løftet frem fra fastlege- og brukerrepresentantene som var tilstede.

Ei gruppe menneske som sit i stolar på ei scene.
Fra venstre: Randi-Luise Møgster (viseadministrerende direktør i Helse Bergen), Inger Uglenes (fastlege i Austevoll kommune), Mari-Sofie Bjørvika (Ungdomsrådet Helse Bergen), Bjørn Sivertsen (Eldrerådet Bjørnafjorden kommune) og Trond Egil Hansen.

Styreleder i Helse Bergen Terje Breivik avrundet dagen med en presisering av at lang tradisjon for, og gode erfaringer med samhandling i vårt helsefelleskapsområde gir oss de beste forutsetninger for å styrke samhandlingen ytterligere.

Møtet ble avsluttet med støtte fra partnerne til at SSU nå kan gå i gang med et arbeid for å skissere retning og overordna mål fordet videre arbeidet i Helsefellesskapet i Bergensområdet.

Les meir om Partnaskapsmøte