Logo blå saman.no

Helsefellesskapet i bergensområdet

Gjennom helsefellesskapet skal spesialisthelsetjenesten og kommunene samarbeide enda tettere, og gå fra å være parter til å bli partnere.

Kommunene og helseforetaket skal, sammen med fastleger og brukere, jobbe mer målrettet og konstruktivt sammen på ulike nivå. 

Det overordnede målet er «innbyggerens helsetjeneste» - en god og trygg helsetjeneste basert på innbyggernes behov og premisser.

Helsefellesskap Bergensområdet bygger på avtalen som ble inngått mellom regjeringen og KS i oktober 2019. Det er en forventing om å utvikle samarbeid med mål om mer sammenheng og bærekraft i helsetjenestene. 

Helsefellesskapet skal særskilt prioritere tjenester til fire pasientgrupper:

  • barn og unge
  • personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengige
  • skrøpelige eldre
  • personer med flere kroniske lidelser.

 

 

Sist oppdatert 19.02.2024