Hopp til innhald
Logo blå saman.no

Helsefellesskap

Gjennom helsefellesskapet skal spesialisthelsetjenesten og kommunene samarbeide enda tettere, og gå fra å være parter til å bli partnere.

Kommunene og helseforetaket skal, sammen med fastleger og brukere, jobbe mer målrettet og konstruktivt sammen på ulike nivå. 

Det overordnede målet er «innbyggerens helsetjeneste» - en god og trygg helsetjeneste basert på innbyggernes behov og premisser.

Helsefellesskapet er en videreutvikling av samarbeidsavtalene og samarbeidsstrukturen som allerede eksisterer mellom Helse Bergen og de 18 kommunene i foretaksområdet.

Prinsippene bygger på avtale om helsefellesskap som ble inngått mellom regjeringen og KS i oktober 2019. Det er en forventing om å utvikle samarbeidet til partnerskap for å nå mål om mer sammenheng og bærekraft i helsetjenestene. 

Etablering av helsefelleskap skal være med på å sikre prioritering av tjenester til de pasientene som trenger det mest. 

Helsefellesskapene skal særskilt prioritere tjenester til fire pasientgrupper: barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengige, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser.

Bakgrunnen for helsefellesskap

«Regjeringen ønsker å etablere 19 helsefellesskap mellom kommuner og sykehus med utgangspunkt i helseforetaksområdene. I helsefellesskapene vil representanter fra helseforetak, kommuner, lokale fastleger og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Etablerte avtaler og samarbeidsstrukturer skal ligge til grunn, men videreutvikles. Fastlegene bør få en rådgivende rolle, kommunene i helseforetaksområdene bør samordne seg bedre enn i dag, og nasjonale myndigheter må være tydelige i sine forventninger til hva kommuner og sykehus bør oppnå i de nye helsefellesskapene. Nasjonale myndigheter må støtte​​ helsefellesskapene gjennom bedre styringsinformasjon og fremskrivingsverktøy og ved å gjennomføre tiltak som bedrer pasientforløpene.»

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (ko​rtversjon)​

 

 

Nettsiden er under oppdatering

Sist oppdatert 24.02.2023
Fann du det du leita etter?