Hopp til innhald
Logo blå saman.no

Styringsdata

Her har me samla kunnskapsbankar for samhandling. Statistikk som bygger på individdata og er knytt til små einingar kan gi store og tilfeldige variasjonar i talmaterialet. Tolking av talmaterialet må gjerast i lys av dette.

​​Samhandlingsbarometeret er ein nettstad som skal gjere kunnskap tilgjengeleg for kommune- og spesialisthelstenesta i Helse Vest og Helse Nord, og styrke grunnlaget for samarbeid mellom tenestenivåa. Nettstaden er under kontinuerlig oppdatering og utvikling.


KOSTRA

Folkehelseinstituttet - statistikkbank

Helsedirektoratet

Vestland fylkeskommune 

Sist oppdatert 16.01.2023
Fann du det du leita etter?