Logo blå saman.no

Samhandling

 • Helseberedskap

  Her kommer det en ingress

 • Ofte stilte spørsmål ved inn- og utskriving innan psykisk helse og rus

  Dialog, verktøy og dokumentasjon.

 • Personell

  Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid for helse-omsorgspersonell.

 • ROP-forløpet

  ROP-forløpet skal sikre at pasientar med samtidig psykisk sjukdom og rusmiddelproblematikk opplever eit koordinert og samanhengande tjenestetilbod. Forløpet er i tråd med nasjonal fagleg retningsline for utgreiing, behandling og oppfølging...

 • Samarbeid om pasienten

  Koordinerte tenester mellom sjukehus, kommune og private

Sist oppdatert 17.03.2023