Logo blå saman.no

Områdeutvalet for Voss

For kommunane  Eidfjord, Kvam, Ulvik, Vaksdal og Voss, samt Helse Bergen

Oversiktbilde av sjukehusbygga til Voss sjukehus omgitt av grøne åsar og snøkledde fjell i bakgrunnen.

Kommunale representantar

Føretaksrepresentantar

Brukarrepresentantar

Observatørar med tale- og forslagsrett

Samarbeidssekretariatet

31. august, kl 09 - 12

06. november, kl 09 - 12

 

Sakslister og referat områdeutval​

Møter 2023

Saksliste_ Møte 2 OU Voss 27.04.23.pdf

Sak 12_23 Referat OU Voss_ 020223.pdf

Sak 13_23 Voss DPS Bjørkeli.pdf

Sak 14_23 Referat SSU 160223.pdf

Sak 15_23 Faglige utvalg Helsefellesskap.pdf

Sak 15_23 Notat_FSU_barn og unge.pdf

Sak 16_23 Ernæringsprosjektet_Presentasjon OU april 2023.pdf

Sak 16_23_samhandling om ernæringsstatus og ernæringsbehandling.pdf

Sak 17_23 Søknad om støtte til instruktørutdanning.pdf

Sak 18_23 Forslag_mandat_UFAB.pdf

Sak 18_23 Forslag_mandat_underutval barn og unge.pdf

Sak 18_23 Forslag_mandat_underutval ROP.pdf

Sak 18_23 Forslag_mandat_underutval_PLO.pdf

Sak 18_23 Forslag_mandat_underutvalg rehabilitering.pdf

Sak 18_23 Mandat underutval.pdf

Sak 19_23 Energikonsulenter Helsefellesskap.pdf

Sak 19_23 Energikonsulenter.pdf

Sak 20_23 Desentralisert kreftbehandling.pdf

Sak 20_23 Oppstart av desentralisert kreftbehandling ved lokalsjukehus.pdf

Sak 21_23 Referat UFAB_150323.pdf

Sak 21_23 Referat_Barn og unge_160223.pdf

Sak 21_23 Referat_pleie og omsorg_280223.pdf

Sak 21_23 Referat_rehabilitering_010223.pdf

Sak 23_23 Fremtidens psykiske helsevernbarn og unge_Liv Kleve.pdf

Sak 23_23 Rapport_Psykisk helse for framtida_barn og unge.pdf

Sak 24_23 Orienteringssaker frå Helse Bergen.pdf

 

Møte 2_Områdeutval Voss_Referat_270423.pdf

Sak 15_23 Faglige utvalg Helsefellesskap.pdf

Sak 16_23 Ernæringsprosjektet_Presentasjon OU april 2023.pdf

Sak 18_23 Mandat underutval.pdf

Sak 19_23 Energikonsulenter Helsefellesskap.pdf

Sak 20_23 Desentralisert kreftbehandling.pdf

Sak 23_23 Fremtidens psykiske helsevernbarn og unge_Liv Kleve.pdf

Sak 24_23 Orienteringssaker frå Helse Bergen.pdf

 

Møter 2022

Møter 2021

Møter 2020

Sist oppdatert 23.02.2023