Logo blå saman.no

Områdeutvalet for Nordhordland

For kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Gulen, Modalen, Osterøy, samt Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen.

Foto av utsikt

Kommunale representantar

Føretaksrepresentantar
 
Brukarrepresentantar
 
Observatørar med tale- og forslagsrett
 


Samarbeidssekretariatet

  • Akuttmedisinsk beredskap (UFAB NH)
    Kontaktperson: Terese Folgerø, kommuneoverlege Lindås kommune
  • DPS-råd Nordhordland
    Kontaktperson: Frederik Hiis Bergh, klinikkdirektør Bjørgvin DPS ​

​2. februar, 28. april, 1. september, 10. november 

Møtested: Helsehuset Region Nordhordland 


Sakslister og referat områdeutval

Møter 2023

Møter 2022

Møter 2021

Møter 2020

Sist oppdatert 24.02.2023