Logo blå saman.no

Områdeutvalet for Bergensregionen

For kommunane Askøy, Austevoll, Bjørnafjorden, Samnanger, Øygarden, samt Haraldsplass Diakonale Sykehus, Solli DPS, og Helse Bergen.

Stangfjellet

Kommunale representantar

Føretaksrepresentantar
Brukarrepresentantar
Observatørar med tale- og forslagsrett

Samarbeidssekretariatet

  • Akuttmedisinsk beredskap (UFAB)

28. august, kl 09 - 12

09. november, kl 12- 15 


Sakslister og referat områdeutval

Møter 2023

Møter 2022

Møter 2021

Møter 2020

 

Sist oppdatert 21.02.2023