Logo blå saman.no

Områdeutvalet for Bergen

For Bergen kommune, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Helse Bergen, Betanien sykehus 

Eksteriør Bryggen i Bergen og blå himmel med skyar. Foto

Kommunale representantar

Føretaksrepresentantar

Brukarrepresentantar

Observatørar med tale- og forslagsrett

Samarbeidssekretariatet

  • Akuttmedisinsk beredskap (UFAB)

30. august, kl 09 - 11

09. november, kl 09 - 11

 

Sakslister og referat områdeutval

Møter 2023

Møter 2022

Møter 2021

Møter 2020

Sist oppdatert 24.02.2023