Logo blå saman.no

Møter og administrativt

Toppleiarmøtet 2022

Haraldsplass Diakonale Sykehus og kommunane i Region Nordhordaland er arrangørar for årets Toppleiarmøte.

6.
april
2022
  1. 06. apr. 2022, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 06. apr. 2022, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Møter og administrativt

Kvar


Møteleiar: Sara Sekkingstad, ordførar i Alver kommune og Jørn Henning Theis, styreleiar HDS

Program Toppleiarmøte 2022
Tid Tema Innleiar:
08:30 – 09:00Registrering med kaffi og enkel frukost
 
09:00 –09:20 Velkomen
 
Karstein Totland, leiar Regionrådet i Nordhordland

Jørn Henning Theis, styreleiar Haraldsplass Diakonale sykehus
09:20 –10:00 Orientering frå samarbeidsutvala
  • Kva har vi oppnådd i 2021?
  • Kva ønskjer vi å oppnå 2022?
Monica Totland Melvold, leiar i SU Bergensregionen
Trond Egil Hansen, leiar i SU Bergen kommune
10:00- 10:20Pause  
10:20 - 11:30 Toppleiaransvaret i samhandlinga
Mogligheiter og utfordringar i samhandlinga

 

 

Plenumsdiskusjon
Beate Husa, Helsebyråd, Bergen kommune

Trine Lindborg, ordførar Bjørnafjorden kommune

Jo Bjarte Tømmerbakke, rådmann Modalen kommune

Eivind Hansen, adm.dir Helse Bergen

Kjerstin Fyllingen, adm.dir HDS

 
11:30-12:20Lunsj  
12:20-13:20Helsefellesskap
  • Målsetting, tilnærming og prosess for etablering av Helsefellesskap
  • Fastlege si rolle i Helsefellesskap
  • Kva skal til for å nå målsettinga, og korleis løyse dette saman?
  • Presentasjon av forslag til framtidig samarbeidsstruktur
Ole Henrik Krat Bjørkholt, Statssekretær, HOD

Rebekka Ljosland, Strategi- og samhandlingsdir., Haraldsplass Diakonale sykehus

Ørjan Fortun Raknes, rådmann, Alver kommune

Randi-Luise Møgster, viseadm.dir Helse Bergen
13:20-13:35Pause  
13:35-14:45Brukarmedverknad i Helsefellesskapet
 

 
Sofaprat med ulike aktørar i Helsefellesskap
Jannicke Bruvik, Pasient -og brukerombud, Vestland
Jan Elvøy, Brukerutvalget, Haraldsplass Diakonale sykehus

Linda Haugland, Brukerutvalget, Helse Bergen
Rune Johan Skjælaaen, Eldrerådet, Bergen Kommune
Marius Omland, Ungdomsrådet, Helse Bergen
 
Ole Henrik Krat Bjørkholt, Statssekretær, HOD

Frode Kyrkjebø, Daglig leder, KS Vestland

Marius Omland, medlem ungdomsrådet, Helse Bergen

Jannicke Bruvik

Pasient – og brukerombudet i Vestland

 
14:45– 15:00Oppsummering og Vel heimTerje Breivik, styreleiar, Helse Bergen
15:10- 16:10Region Nordhordland Helsehus
Omvising i bygget for dei som ønskjer det