Logo blå saman.no

KUPP tildelt Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten

Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten gikk til Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP). Prisen ble delt ut under Legeforeningens årlige landsstyremøte den 6. juni. Begrunnelsen for å motta prisen er at KUPP bidrar til økt kvalitet av legemiddelbehandlingen i norsk allmennpraksis.

Publisert 09.08.2023
En gruppe personer som har sertifikater
Bettina Riedel, Jan Anker Jahnsen, Tina Bakkebø, Lillan Mo Andreassen, Kristine Heitmann, Marcus Stangeland, Synne Wollen Steen.

KUPP er et samarbeid mellom RELIS (regionale legemiddelinformasjonssentre) og enhetene for klinisk farmakologi i de fire helseregionene  i Norge. Farmasøyter og leger i klinisk farmakologi oppdaterer fastlegene i løpet av 20-30 minutter på det nyeste om bruk av legemidler innenfor et terapiområde.  Oppdateringen er produsentuavhengig og gratis. KUPP har blant annet ført til redusert forskrivning av avhengighetsskapende opiater i allmennpraksis og til riktigere bruk av NSAIDs.  

Det var leder for Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, som nominerte KUPP til prisen. Begrunnelsen for å motta legeforeningens kvalitetspris er at KUPP fører til kvalitetsforbedring av legemiddelbehandlingen i allmennpraksis.

Legeforeningens president Anne-Karin Rime sa blant annet følgende under tildelingen:

«Prisen tildeles for arbeid med å heve kvalitet i helsetjenesten. Arbeidet bør blant annet ha ført til resultater som viser forbedring for pasienter, ha anvendt anerkjente prinsipper og verktøy innen kvalitetstenkning og forbedring, og ha vært nyskapende. En sakkyndig komite har vurdert at årets pris skal gå til KUPP. Begrunnelsen er: KUPP har bidratt betydelig til å øke kvaliteten og sikkerheten i legemiddelbehandlingen i primærhelsetjenesten ved å gi praktisk, tilgjengelig og produsentuavhengig rådgivning innen ulike terapiområder til alle leger. KUPP bidrar til økt kunnskap og riktigere legemiddelforskrivning og er godt mottatt av allmennlegene, som uten å forlate kontoret får faglig, uavhengig og gratis oppdatering med minimal tidsbruk. KUPP fortjener videre anerkjennelse for sitt viktige arbeid og tildeles derfor legeforeningens kvalitetspris».

Avdelingsoverlege i klinisk farmakologi i Laboratorieklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus, Camilla Borthen Methlie, synes at det er kjempestas at RELIS og de klinisk farmakologiske miljøene får en slik flott anerkjennelse for sin store innsats. Tildelingen viser at KUPP vedsettes som bidragsyter til en mer målrettet og persontilpasset bruk av legemidler i allmennpraksis