Samarbeidsutvalet er den sentrale møtearena for samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetenesta for kommunane i Nordhordland, Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og representanter fra brukerutvalget ved HDS og Helse Bergen.

Utvalets hovudfunksjon er å ivareta og videreutvikla eit godt fagleg og organisatorisk samarbeid mellom tenestene.

 

Utvalet har ansvar for å:

  • Oppfølging av gjeldande samarbeidsavtalar
  • Planlegge pasientflyt, kvalitet og kapasitet
  • Prosedyrar for prioritering og samhandling

Utvalet skal ivareta og følje opp underordna avtaler, kan utvikle og styre nettverk, felles prosjekt, konkrete samarbeidstiltak osv.

Dette skal skje gjennom etablering av gode og klare rammer, rutinar og retningsliner for ansvarsfordeling og pasientflyt, så vel som for overføring og utveksling av kompetanse.  

 

Her finn du oversikt over medlemmer i utvalet

 

 

Tord Moltumyr, kommuneoverlege i Meland er for tida leiar for utvalet.
 

Møteplan for 2019:

  • Fredag    22. februar
  • Fredag    24. mai
  • Fredag    20. september
  • Fredag    06. desember
 

 

Rettleiar for partane og deltakarane i høve arbeid i samarbeidsutvala  

 

<<Tilbake