Samarbeidsutvalet for Bergensregionen er eit av fire samarbeidsutval mellom kommunane i Helse Bergen sitt føretaksområde og Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale sjukehus.

Samarbeidsutvalet har medlemmer frå 8 kommunar, dei fire kommunane i region vest, Askøy, Fjell, Sund og Øygarden og Bjørnefjordsregionen med Austevoll, Fusa, Os og Samnanger.

Informasjon som er felles for heile samarbeidsutvalsområdet vil ligge her medan smarbeidstiltak som berre gjeld det eine eller andre området vil ligge under området saka gjeld.

<<Tilbake