Velkommen til nettsiden som Bergensregionen kan bruke til informasjon mellom de 8 kommunene, Helse Bergen og Haraldsplass.

 

  last ned

 

Bergensregionen har desse 8 kommunane: Austevoll, Fusa, Os og Samnanger (Bjørnefjorden) og Askøy, Fjell, Sund og Øygarden (Region Vest).

Som elles i Fylket skjer det mykje i regi av Samhandlingsreforma. Startsida er ein informasjonsinngang til nyhende i kommunane i Bergensregionen. Redaktørane har avgrensa oversikt over det som skjer og er såleis avhengig av at det vert meldt inn informasjonsstoff til ein av dei, slik at stoffet vert lagt ut på sida.

Det er viktig å huska på at dette gjeld informasjon om samhandling i høve til Samhandlingsreforma både innan somatikken og psykiartiren, og for alle generasjonar. Det kan vera samhandling mellom kommunar eller mellom kommunar og sjukehusa.  

 

<<Tilbake