Den fysiske planlegginga av det Lokalmedisisnke sentert på Straume er i godt gjenge. Ferdig skisseprosjekt vil vere klart i mai 2014 og senteret er planlagt ferdig i 2017. Sentert skal plasserast på Straume mellom av Øyane DPS og Fjell kommune sitt Terapibygg.

 

LMS

Det Lokalmedisisnke sentert vil få eit bruttoareal på vel  8000 m2, og skal innehalde både interkommunale-, kommunale -, private -  og sjukehustenester.

 

 

 

<<Tilbake