Toppleiarmøte

Årleg Toppleiarmøte er forankra og nedfelt i Overordna samarbeidsavtale

 

 

Målgruppe:  ledere

  • Politisk og administrativ toppleiing i alle kommunane
  • Administrerande direktør og styreleiar frå partane i spesialisthelsetenesta. 
  • Leiarar i brukarutvala ved sjukehusa
  • Ein representant frå kvar av hovudsamanslutningane(arbeidstakarorg.) 
  • KS (Kommunesektorens organisasjon)

 

 

 

Føremål: 

Sikre forankring og etterleving av samhandlingsavtala, og det kan gis styringssignal til andre organ innanfor strukturen gjennom rullering av handlingsplanen knytt til Grunnlagsdokumentet.

 

 

Organisering: 

Ansvar for å legge til rette for dette møtet ligg hos Samarbeidssekretariatet (SSE).

 

Program og presentasjonar - Toppleiarmøte 10.01.2019

 

Program og presentasjonar - Toppleiarmøte 12.01.2018

 

Program og presentasjonar - Toppleiarmøte 12.01.2017

 

Program og presentasjonar - Toppleiarmøte 21.01.2016

 

Program og presentasjonar - Toppleiarmøte 14.01.2015

 

Program og presentasjonar - Toppleiarmøte 16.01.2014

 

<<Tilbake