- Invitasjon til årlig fagdag i ØHD Nettverket-

Enhet for øyeblikkelig hjelp tjenester inviterer til fagdag 11.09.2018.

Målgruppen er helsepersonell ansatt på øyeblikkelig hjelp døgnenheter (ØHD), fastleger, sykehjemsleger, ansatte i hjemmebaserte tjenester og på sykehjem.           

                               Program fagdag ØHD 2018                    

                                         

<<Tilbake