Fase 5. Evaluering og implementering

Implementering viser til organisasjons- og kulturendringer som ofte kan vise seg å være svært krevende.  

 

Prosjektets skisserte formål og mål fordrer utarbeiding av en implementeringsplan som tar innover seg utfordringer knyttet til implementering av komplekse intervensjoner i komplekse virkeligheter.

 

Implementeringsprosesser er ikke linjære , men vedvarende og sirkulæreprosesser som krever fokus og oppfølging over tid. Kunnskapssenterets modell for kvalitetsforbedring[1] (PDSA-sirkelen), er retningsgivende for prosjektprosessen, så også for implementeringsfasen.

 

I tillegg er det ønskelig å vurdere feltarbeid i lokale praksisfelt som en nyttig og komplementær implementerings- og evalueringsmetode.

 

Det vises til  nyere implementeringsforskning[2] som blant annet omhandler etnografi som metode: Ethnography is ideally suited to the challenge of process evaluation because it produces data with high validity, inherently incorporates social contexts, and works closely with theory to develop an understanding of how interventions work.  

<<Tilbake