Her finn du oversikt over samarbeidsstruktur, gjeldande samarbeidsavtalar, fagleg samarbeid, kontaktinformasjon i kommunar/helseføretak og nyheiter om samhandling i området.

NYHEITER OM SAMHANDLING I OMRÅDET:  

 

13.01.2015

Kortversjon med rutiner, begrepsavklaring, ansvarsforhold og pasientforløp er utarbeidet av Helse Bergen og representanter fra Samarbeidsutvalget for Bergen kommune og Samarbeidsrådet for Voss.

29.02.2016

 

22. mai 2016 får pasientar i Helse Vest, over 16 år, tilgang til sjukehusjournalen sin på nett.
Det er godkjente journalnotat med hendingsdato etter 1. mars 2016 som vil visast. Foreldre og føresette kan sjå journalen til eigne barn under 12 år. 

27.06.2014

 

Det er no etablert underutval for psykisk helsevern og akuttmedisin og beredskap under alle dei 4 samarbeidsutvala i området.

Samarbeidsutvalgsområdene
Lenke til eksterne sider
Eldre artikler