Medisinsk fagleg utval

Som eit ledd i implementeringa av overordna samarbeidsavtale er det etablert eit Medisinsk fagleg utval, med legar frå spesialist- og kommunehelsetenesta i Helse Bergen sitt føretaksområde.  Utvalet skal være rådgjevande for samarbeidsutvala i medisinsk faglege spørsmål.

Medisinsk utval pr april 2015 

Her er mandat for utvalet. Mandat for Medisinsk fagleg utval

Referat frå første møte i medisinskfagleg utval  21 januar 2013

Referat frå andre møte i medisinskfagleg utval  08 mai 2013

Referat frå tredje  møte i medisinskfagleg utval 31 oktober 2013

referat 300114  Referat Fellesmøte 24 04 2014 Referat 04 09 14

Referat 02 12 14 Referat  090315  Referat Medisinsk fagleg utval 120515

Kontaktperson for utvalet er Magne Høgelid frå Samarbeidssekretariatet (SSE).

<<Tilbake