Kontaktinformasjon

Kontaktpunkt mellom kommunar og spesialisthelsetenesta

Kontakttelefonnummer til kommunane:

Utskrivingsklare pasientar - For spesialisthelsetjenestens gjennomføring av tidligvarsel og varsel om utskrivningsklar pasient.

 

Telefonnummer inn til HDS: Kontaktinformasjon inn til Haraldsplass Diakonale Sykehus.

 

Telefonnummer inn til Helse Bergen  - Vedrørande  faktura  for utskrivingsklare pasientar 

 

Koordinerende einingar (KE) i kommunane, og til koordinerende einingar (KE) i Helse Bergen og ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

 

Kontaktpunkt for melding og tilbakemelding på avvik_oppdatert 30.08.16 mellom kommune- og spesialisthelsetenesta.

 

Kontaktpunkt for melding av behov for kommunalt følgjepersonell under opphald i spesialisthelsetenesta.

 

ROP forløp - kontaktpkt kommunar_oppdatert 16.06.16 

 

Kommuneoverlegar i Hordaland 2016

<<Tilbake