Kontaktinformasjon

Kontaktpunkt mellom kommunar og spesialisthelsetenesta

Kontakttelefonnummer til kommunane:

Utskrivingsklare pasientar - For spesialisthelsetjenestens gjennomføring av tidligvarsel og varsel om utskrivningsklar pasient.

 

Telefonnummer inn til HDS: Kontaktinformasjon inn til Haraldsplass Diakonale Sykehus.

 

Telefonnummer inn til Helse Bergen  - Vedrørande  faktura  for utskrivingsklare pasientar 

 

Koordinerende einingar (KE) i kommunane, og til koordinerende einingar (KE) i Helse Bergen og ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

 

Kontaktpunkt for melding og tilbakemelding på avvik mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

 

Kontaktpunkt for melding av behov for kommunalt følgjepersonell under opphald i spesialisthelsetenesta.

 

ROP forløp - kontaktpkt kommunar i føretaksområdet_HB_oppdatert 03.08.17

 

Kommuneoverlegar i Hordaland 2016

<<Tilbake